ซื้อ EVO Collaborator สำหรับ Outlook license


EVO ซอฟแวร์รับประกันการคืนเงินภายใน 30 วันของการซื้อสินค้า

หลังจากทำการซื้อ EVO Collaborator สำหรับ Outlook ท่านจะได้รับรหัสเพื่อทำการแอคติเวททาง email ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบัญชี Paypal

EVO Collaborator for Outlookข้อกำหนดและเงื่อนไข:

a. license ไม่สามารถทำการโยกย้าย ขายต่อ หรือมอบให้แก่ผู้อื่นได้หลังจากที่ลงทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัทนั้นๆแล้ว
b. ผู้ถือ license สามารถทำการลงทะเบียนหรือแอคติเวท EVO เมลเซิฟเวอร์ได้บนคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาได้หนึ่งครั้งต่อการใช้งานเท่านั้น
c. ผู้ถือ license สามารถดีแอคติเวท license ของท่านจากคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องหนึ่งและรีแอคติเวทใหม่บนคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาอื่นๆ ได้มากครั้งตามต้องการ
d. หลังจากที่ได้ทำการดีแอคดิเวท license ดังที่กล่าวไปในข้อ c แล้ว EVO เมลเซิฟเวอร์จะไม่สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆได้อีก