EVOServ: EVO Collaborator Mobile & Webmail

คู่หูรับส่งข้อความในอุดมคติสำหรับสมาร์ทโฟนของท่าน

EVO Collaborator Mobile (ECM) ทำงานผ่านเว็บเบสภายใต้ EVOServ. ซึ่งได้นำเสนอประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ สำหรับท่านที่จะเข้าไปใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแอดมินอีกด้วย

ด้วยหน้าตาของ ECM เว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลของเมลตนเอง ขอที่ติดต่อที่แชร์ร่วมกัน และเข้าไปใช้งานทั้งในส่วนไฟล์ส่วนตัวและสาธารณะในคลาวด์ได้


เปลี่ยนแปลงเซตติ้งบัญชีเมลผ่านสมาร์ทโฟน

“แอดมินคงยิ้มไม่ออกแน่ ถ้าจะต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีอีเมลของผู้ใช้ทุกรายตลอดเวลา.”

Outlook ได้เสนอประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ในการรับส่งข้อความอีเมล แต่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ด แก้ไข เปิด/ปิด ระบบตอบ ส่งต่อข้ออัตโนมัติผ่านเซิฟเวอร์ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้ใช้ควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตยเอง

ขอที่ติดต่อที่แชร์ร่วมกัน ทุกที่ทุกเวลา

“ไม่ว่าท่านจะอยูที่ไหนก้อตาม ท่านสามารถใช้ เบราว์เซอร์สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเพื่อขอรายการที่อยู่สาธารณะได้”

ECM ได้จัดเตรียมบริการขอ (query service) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการอนุญาติเข้าใช้ ผู้ใช้สามารถกดบนผลรายการค้นหาเพื่อโทรออกได้อีกด้วย และถ้าผู้ใช้เปิด GPS ขณะที่ใช้งาน ECM บนสมาร์ทโฟนอยู่ ท่านยังสามารถหาตำแหน่งของเพื่อนร่วมงาน ณ ปัจจุบันได้อีกด้วย .

ที่จัดเก็บคลาวด์ส่วนตัวของท่าน

ECM ได้นำเสนอการจัดเก็บสามระดับ เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน ระดับส่วนตัว ระดับแผนก และระดับองค์กรณ์ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์ส่วนตัว ระหว่างแผนก หรือไฟล์ที่แชร์ระหว่างโดเมนผ่าน ที่จัดเก็บคลาวด์ของ ECM ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึงไฟล์ของท่านที่ได้อัพโหลดไป สามารถเข้าดู หรือทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ลักษณะพิเศษนี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก

Webmail client

“EVOServ ได้จัดเตรียม IMAP Webmail client ที่โด่งดัง Roundcube Webmail (GPL license) ไว้แล้ว”

EVOServ ประกอบด้วย Roundcube Webmail client ซึ่งได้กำหนดค่าล่วงหน้าและที่กำลังทำงานอยู่โดยแรกเริ่ม นอกจากนั้นเวอร์ชั่นซึ่งได้กำค่าหนดไว้ล่วงหน้าสามารถทำงานร่วมกับ CardDAV plug-in และ password changer plug-in สำหรับผู้ใช้ทุกคนได้อย่างลงตัว