EVO Collaborator for Outlook - ซิงค์ gmail กับ outlook


Outlook สามารถซิงโครไนส์กับ Exchange เซิฟเวอร์ผ่าน ActiveSync สำหรับ ที่ติดต่อ/ปฏิทิน/ งาน แต่บริการส่วนมากบนคลาวด์ใช้ CardDAV/CalDAV โปรโตคอล ซึ่งหมายความว่า Outlook จะไม่สามารถซิงโครไนส์เข้ากับบริการเหล่านั้นได้ภายใต้สถานการณ์ปกติ

ECO สามารถช่วยให้ Outlook ซิงค์เข้ากับบริการปฏิทินบนคลาวด์เช่น iCloud, Google, Outlook.com (Windows Live Hotmail) และ Yahoo ได้! เช่นเดียวกันกับ on-premises เซิฟเวอร์ เช่น MAC OS X เซิฟเวอร์ Baikal, EVO, Zimbra, Kerio Connect, MailEnable, Synology และ Owncloud.

ECO ยังสามารถสำเนา ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน จากคลาวด์ A ไปยังคลาวด์ B เช่นจาก iCloud ไปยัง Gmail ได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณลูกค้ายังสามารถอัพโหลด ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน Outlook เดิมของท่านไปยังบริการอื่นๆ ที่เกียวข้องบนคลาวด์ได้อีกด้วย

EVO Collaborator สำหรับ Outlook ช่วยคุณในการรับ ปฏิทิน Google และ Gmail ผ่านการแจ้งเตือนจาก ปฏิทิน Google และ การแจ้งเตือนจาก Gmail การแจ้งเตือนในที่นี้คืออะไรหรือ? การแจ้งเตือนในที่นี้คือ Google จะส่งต่อการซิงโครไนส์ผ่านไปยัง Outlook ของ ปฏิทิน Google และ Gmail ณ ปัจจุบันกาล


CardDAV และ CalDAV add-in สำหรับ Outlook

“มีผู้จำหน่ายซอฟแวร์เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ทำการพัฒนา CardDAV และ CalDAV add-in สำหรับ Outlook และ ECO คาดว่าจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในจำนวนนั้น“

ลองจินตนาการถึงเวลาที่คุณลูกค้าเพิ่มกำหนดการนัดหมายใน Outlook จากนั้น โทรศัพท์มือถือของท่านจะเตือนท่านอย่างทันท่วงทีก่อนการนัดหมาย หรือ เวลาที่ท่านลูกค้าทำการเพิ่มที่ติดต่อลงบนโทรศัพท์มือถือ จากนั้น Outlook ได้ทำการซิงค์ที่ติดต่อให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าออฟฟิสของท่านเสียอีก

ซิงค์ ปฏิทิน Outlook เข้ากับ CalDAV เซิฟเวอร์

“รู้ความคืบหน้าของทีมผ่านแพลตฟอร์มที่ประสานงานร่วมกันบนคลาวล์ ทำให้การดำเนินชีวิตของคุณลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น”

เมื่อปฏิทิน Outlook ของท่านซิงค์กับคลาวด์ ก็จะเป็นการง่ายที่จะแชร์ให้ทางทีมของท่านได้ทราบว่าจะดำเนินการอะไรต่อไปอย่างไร

ซิงค์ ที่ติดต่อ Outlook กับ CardDAV

“จัดเก็บที่ติดต่อของท่านบนคลาวด์ ช่วยประหยัดเวลาของท่านในการสร้างรายการที่ติดต่อใหม่ข้ามแพลตฟอร์ม”

ถึง CardDAV ได้รับการรองรับมาตรฐานเปิดที่ Google, Apple และ Yahoo!ใช้ แต่กลับไม่รองรับโดย Outlook แต่ ECO สามารถช่วยให้การรองรับเป็นไปได้

ซิงค์ งาน Outlook งาน CalDAV

“นำงานมาจัดเก็บไว้บนคลาวด์เป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของโปรเจ็คของท่าน”

เมื่องาน Outlook ของคุณลูกค้าซิงค์เข้ากับ CalDAV ไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเตือนความคืบหน้าของท่านเองแล้ว เจ้านายของท่านยังสามารถทราบได้อีกด้วยว่างานของท่านเป็นอย่างไรบ้างแล้ว

EVO Collaborator for Outlook SPEC
Supported protocols CardDAV Standard
TLS v1.x
CalDAV Standard
TLS v1.x
CardDAV
CalDAV
Compatible services
EVO Mail Server Prime
Gmail
iCloud
Outlook.com (Hotmail, Windows Live Hotmail, MSN Hotmail)
Yahoo!
Aol.
Baikal
DAViCAL
eGroupware
FastMail.com
fruux
gmx.com/gmx.us/gmx.de/gmx.at/gmx.ch
Horde
Infomaniak.com
Kerio Connect
Kolab
Mac OS X Server
Mail.ru
MailEnable
MI.com (XiaoMi)
ownCloud
SabreDAV
sapo.pt
SOGo
Synology
Toodledo
web.de
Yandex.ru
Zimbra
163.com
263.com
Others พบปัญหาใดกรุณาติดต่อเรา
Interoperability with other systems Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 ● fully compatible
iOS 6-10
Android -6.01 (CardDAV and CalDAV Sync)
BlackBerry 10
Mac OS X
ECO รองรับ Outlook เวอร์ชั่นต่อไปนี้ Microsoft Outlook 2007 32-bit ● .net framework 4.5.1
Microsoft Outlook 2010 64-bit
Microsoft Outlook 2010 32-bit
Microsoft Outlook 2013 64-bit
Microsoft Outlook 2013 32-bit
Microsoft Outlook 2016 64-bit
Microsoft Outlook 2016 32-bit