คู่มือการใช้เกี่ยวกับการซื้อ EVO เมลเซิฟเวอร์ license


โปรดเลือกประเภท license จาก pull-down เมนู กดเลือกปุ่ม “ซื้อ” เพื่อเข้าหน้า Paypal เพื่อทำการชำระเงิน ทางท่านจะได้รับรหัสเข้าใช้งานภายใน 1 ถึง 2 ชั่วโมง

สินค้าของเรารับประกันการคืนเงินภายใน 30 วัน

EVO Mail Server


ทางเลือกในการชำระเงิน

Prime
Standard
Subscription
POP3/SMTP
IMAP4
CalDAV
CardDAV
WebMailข้อกำหนดและเงื่อนไข:

a. license ไม่สามารถทำการโยกย้าย ขายต่อ หรือมอบให้แก่ผู้อื่นได้หลังจากที่ลงทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัทนั้นๆแล้ว
b. ผู้ถือ license สามารถทำการลงทะเบียนหรือแอคติเวท EVO เมลเซิฟเวอร์ได้บนคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาได้หนึ่งครั้งต่อการใช้งานเท่านั้น
c. ผู้ถือ license สามารถดีแอคติเวท license ของท่านจากคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องหนึ่งและรีแอคติเวทใหม่บนคอมพิวเตอร์ติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์พกพาอื่นๆ ได้มากครั้งตามต้องการ
d. หลังจากที่ได้ทำการดีแอคดิเวท license ดังที่กล่าวไปในข้อ c แล้ว EVO เมลเซิฟเวอร์จะไม่สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆได้อีก