EVO Collaborator สำหรับ Outlook เวอร์ชั้นทดลองใช้ฟรี v2.0.92

เปลี่ยน LOG

ซิงโครไนส์ที่ติดต่อ Outlook/ ปฏิทิน/งาน ด้วย Gmail, Yahoo!, iCloud และ on-premises CardDAV/CalDAV ไปกลับโดยตรง

หมายเหตุ: โปรดทำการติดตั้งในฐานะแอดมิน และปิดโปรแกรม Outlook ก่อนทำการติดตั้ง


EVO Mail Server Free Trial v3.0.73

เปลี่ยน LOG

หมายเหตุ: เมลเซิฟเวอร์ตัวนี้ on-premises IMAP/POP3/SMTP เมลเซิฟเวอร์อุดมคติ ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานเชิงธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน:
1. Microsoft Windows XP Sp3, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 R2 Sp1, Windows Server 2008, Windows Server 2012;
2. IE8, IE9, IE10 of IE11


EVO Mail Migration

หมายเหตุ: EVO Mail Migration ช่วยท่านในการย้ายเมลบ๊อก POP3 หรือ IMA เก่า ไปยังเมลบ๊อก EVO IMAP ใหม่ ถ้าเมลบ๊อกซอร์สเป็น IMAP ทั้งโครงสร้างโฟลเดอร์และการปักธง (flag status) จะยังคงไว้เหมือนเดิมหลังจากทำการย้าย


EVOServ: WebMail & EVO Collaborator Mobile

EVOServ: Roundcube WebMail & EVO Collaborator Mobile software

ข้อพึงระวัง: Roundcube เป็น โอเพนซอร์สซอฟแวร์ สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบโปรแกรม EVO ซอฟแวร์ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ตรงนี้