ซิงค์เมล Outlook ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน ของท่านกับ EVO เมลเซิฟเวอร์

ด้วย ECO add-in Outlook ไม่เพียงแต่จะซิงค์เมล IMAP กับ EVO เมลเซิฟเวอร์เท่านั้น แต่ยังจะซิงค์ ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานเข้ากับ ECA’s CardDAV, CalDAV และ WebCAL

ECO จะช่วยให้เดสท็อปและอุปกรณ์มือถือของท่านทำงานไปในทางเดียวกัน ข้อมูลทางธุรกิจของท่านจะได้รับการอัพเดทตลอดเวลา ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ECO ใช้งานร่วมกับ Outlook 2007, 2010, 2013 และ 2016 ในขณะเดียวกัน ตัวโปรแกรมยังทำการซิงค์ ที่ติดต่อ และปฏิทินจาก iCloud, Gmail, Outlook.com (Windows Live Hotmail) และ Kerio Connect, MailEnable, MAC OS X เซิฟเวอร์อีกด้วย
YouTube

EVO เมลเซิฟเวอร์ได้จัดเตรียมวิธีจัดการกับกรุ๊ปแวร์ต่างๆ รวมทั้ง ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

EVO เมลเซิฟเวอร์มีสี่ปัจจัยหลักที่เพรียบพร้อมในการเป็นกรุ๊ปแวร์ ได้แก่ เมลเซิฟเวอร์ ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน เนื่องจากตัวโปรแกรมซัพพอร์ตทั้ง IMAP, CardDAV และ CalDAV ที่รองรับข้อมูลการทำงานข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเดสท็อปและอุปกรณ์มือถือที่ตอบสนองต่อความต้องการต่อการใช้งานของท่าน

ด้วย EVO เมลเซิฟเวอร์ที่คอยช่วยเหลืองานท่าน Outlook, iPhone และ Android จะสามารถแชร์เมล ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานระหว่างกันและกันได้ ซึ่งก่อให้เกิดระบบความสัมพันธ์ระหว่างกรุ๊ปแวร์ที่สมบูรณ์

อิมพอร์ตเมล ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงาน จากเมลเซิฟเวอร์อื่นไปยัง EVO เมลเซิฟเวอร์

EVO Mail Migration ช่วยท่านย้ายข้อมูลเมลจากเมลเซิฟเวอร์เก่าของท่านไปยัง EVO เมลเซิฟเวอร์ EVO Mail Migration จะยังคงรักษาประเภทของเมลและโครงสร้างของโฟลเดอร์ไว้

ตัวเลือกคัดกรองเมลยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือท่าน EMM จะแสดงความคืบหน้าในการโยกย้ายเมล ทั้งเมลรวมทั้งหมดและ เมลแต่ละฉบับ อีกนัยหนึ่ง ที่ติดต่อ ปฏิทิน และงานที่มีค่าของท่านจะได้รับการโยกย้ายผ่านระบบ ECO’s C2C (จากหนึ่ง Cloud ไปยังอีก Cloud หนึ่ง)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ EVO เมลเซิฟเวอร์

EVO เมลเซิฟเวอร์ ได้รับการปรับแต่งตามเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งธุรกิจขนาดเล็กและ ขนาดกลาง EVO เมลเซิฟเวอร์รองรับทั้ง IMAP และ POP3 ทั้งยังแบคอัพข้อมูลเมล ตรวจสอบเมล จัดระบบการจัดส่ง bulk mail รวมถึงเครื่องมือในการโยกย้ายเมลอีกด้วย

On-premise เมลเซิฟเวอร์

EVO ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการจัดการกับเมลเซิฟเวอร์

1. รักษาความลับของเมล
2. คุ้มค่ากับราคา
3. มีระบบกรองและตรวจสอบเมล
4. ผสมผสานระหว่าง Active directory และ OpenLDAP
5. จำแนก EDM
6. จัดส่ง Bulk mail
7. ซัพพอร์ตโดเมนเมลหลายโดเมนเมลพร้อมๆกัน
8. เฉพาะเมลภายใน (internal mail)
9. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับชาติ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล